következő
előző
tételek

HelpCenter FAQ

Hogyan csökkenthető a hő egészségre gyakorolt hatása?

HelpCenter FAQ
Csaknem minden, a magas hőmérséklet miatt bekövetkező haláleset elkerülhető lenne az Európai Unió szintjén történő fellépéssel. Az éghajlattal kapcsolatos fenyegetések nyomon követése és felügyelete az egészségre ható hőhullámokhoz kapcsolódó fellépési tervek és egyéb helyi intézkedések hatásosan csökkenthetnék a magas hőmérséklet miatti egészségügyi hatásokat.

Az EEA Az éghajlatváltozás mint az egészséget és a jóllétet fenyegető veszély Európában: fókuszban a hőterhelés és a fertőző betegségek című jelentése a hőmérséklet és a fertőző betegségek által Európa egészére gyakorolt egészségügyi hatásokat enyhítő rendelkezéseket veszi számba. A hőhullámok egészségre gyakorolt hatásainak csökkentéséhez a megoldások széles körének végrehajtására van szükség, ideértve korai figyelmeztető rendszereket, a hőterhelés elleni védekezésre irányuló hatékony egészségügyi cselekvési terveket, a városokban több zöldövezet és árnyékolt terület kialakítását, a megfelelő épülettervezést és -építést, valamint a munkaidő és a munkafeltételek oly módon történő módosítását, hogy az emberek kevésbé legyenek kitéve a kockázatoknak e téren. Az egészségügyi ágazat jobb felkészültsége és az egészségügyi intézmények rezilienciája a klímakockázatokkal szemben biztosítaná, hogy az egészségügyi rendszerek rendelkezzenek a megnövekedett betegellátási és diagnosztikai igények hatékony kielégítéséhez szükséges kapacitásokkal és ismeretekkel.

Az EU az egészségügy terén fennálló korlátozott kapacitásai ellenére képes segítséget nyújtani a tagállamoknak azáltal, hogy kutatási programok és specifikus kezdeményezések révén előmozdítja az ismeretek bővítését és megosztását; ilyen kezdeményezés pl. az Európai Éghajlat- és Egészségvédelmi Megfigyelőközpont vagy az Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóság (HERA). Mindemellett a szabályozási javaslatok, például a polgárok egészségét veszélyeztető határokon átnyúló fenyegetések vonatkozásában, is megerősíthetik az EU szerepvállalását a korai figyelmeztető rendszerek kifejlesztése és az éghajlatváltozással összefüggő fenyegetések elleni fellépések terén. 

Permalinks

Tags

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések