seuraava
edellinen
kohdat

Typpi- ja fosforipäästöt

Typpi- ja fosforipäästöt

Typpi- ja fosforipäästöt

Huomautus: suorat päästöt ja jokien aiheuttama kuormitus.

Lähde: EEA - ETC/MC

<---

Permalinks

tallenna toimenpiteet