seuraava
edellinen
kohdat

Alue, jolla rikin ja typen kriittinen kuormitus ylitetään

Alue, jolla rikin ja typen kriittinen kuormitus ylitetään

Alue, jolla rikin ja typen kriittinen kuormitus ylitetään

Lähde: EMEP/MSC/W ja KIE-maat

Huom! EMEP-alueen kartta löytyy varsinaisesta raportista.

<--

Permalinks

tallenna toimenpiteet