seuraava
edellinen
kohdat

Otsonia vähentävät aineet yläilmakehässä vuosina 1950 - 2100

Otsonia vähentävät aineet yläilmakehässä vuosina 1950 - 2100

Otsonia vähentävät aineet yläilmakehässä vuosina 1950 - 2100


Lähde: RIVM, alustavat tiedot WMO:n vuoden 1998 otsoniarvioinnista.

Huomautus: Käyrä kuvaa niin kutsutun ekvivalenttisen efektiivisen kloorin ehdotettua seossuhdetta (esiintymistiheyttä). Se perustuu WMO/UNEP:n vuoden 1998 otsonin arviointipöytäkirjaa koskevaan suunnitelmaan, jossa otetaan huomioon pöytäkirjoissa mukaiset sallitut enimmäispäästöarvot.

<--

Permalinks

tallenna toimenpiteet