seuraava
edellinen
kohdat

Euroopan ympäristö: Toinen arviointi (Yleiskatsaus)

EEA Logo Euroopan ympäristö:
Toinen arviointi

Yleiskatsaus

alt

Sisällysluettelo
1 Johdanto
2 Yleiset johtopäätökset
3 Ympäristöongelmia koskevat johtopäätökset
Ilmastonmuutos
Yläilmakehänotsonin väheneminen
Happamoituminen
Alailmakehän otsoni
Kemikaalit
Jätteet
Biologinen monimuotoisuus
Sisävedet
Meri- ja rannikkoympäristö
Maaperän laadun huononeminen
Kaupunkiympäristö
Teknologiset ja luonnonriskit

Phare logo

Tacis logo

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän raportin sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan komission tai muiden yhteisön toimielimien virallisia kantoja. Euroopan ympäristökeskus tai sen nimissä toimiva henkilö tai yritys eivät vastaa tämän raportin sisältämän tiedon mahdollisista käyttötarkoituksista.

Internetistä saa runsaasti tietoa Europa-palvelimen välityksellä (http://europa.eu.int)

Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1998

ISBN 92-9167-092-8

© EEA, Kööpenhamina, 1998

Tekstin jäljentäminen on sallittua muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähdetiedot mainitaan.

Euroopan ympäristökeskus
Kongens Nytorv 6
DK - 1050 Kööpenhamina K
Tanska
Puhelin: +45 33 36 71 00
Telekopio: +45 33 36 71 99
Sähköposti: eea@eea.eu.int

Permalinks

tallenna toimenpiteet