seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Vaikuttaako ilmastonmuutos samalla tavalla kaikkiin?

HelpCenter FAQ

Raportissaan ”Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe” (Epätasainen altistuminen, eriarvoiset vaikutukset: sosiaalinen haavoittuvuus ilmansaasteille, melulle ja äärilämpötiloille Euroopassa) EEA osoittaa, että äärilämpötilojen vaikutukset eivät ole samoja kaikille. Ilmastonmuutokseen liittyvät eriarvoiset terveysvaikutukset vastaavat kiinteästi yhteiskuntamme sosiodemografisia eroja. 

  • Korkeat lämpötilat vaikuttavat yleensä haitallisemmin ikääntyneisiin, lapsiin ja terveydentilaltaan heikkoihin kuin muuhun väestöön.
  • Ympäristöterveysvaarat vaikuttavat yleensä kielteisemmin alhaisessa osioekonomisessa asemassa oleviin ryhmiin (työttömiin, matalapalkkaisiin tai heikosti koulutettuihin), muun muassa siksi, että he altistuvat enemmän korkeille lämpötiloille kaupungeissa. 

Sosiaalinen haavoittuvuus ja altistuminen ympäristöterveysvaaroille vaihtelee myös huomattavasti eri alueiden välillä Euroopassa.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
tallenna toimenpiteet