seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Vaihtelevatko ilmastonmuutoksen ennakoidut vaikutukset alueelta toiselle?

HelpCenter FAQ

Ilmastonmuutos vaikuttaa koko Eurooppaan, mutta erilaisten vaarojen, kuten tulvien ja kuivuuden, vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisten terveyteen ja yhteiskuntaan vaihtelevat alueelta toiselle. EEA tiivistää eri riskit seuraavasti:

 

Tutustu ilmastonmuutosta, sen vaikutuksia ja haavoittuvuutta Euroopassa koskevaan EEA:n raporttiin vuodelta 2016, ilmastonmuutoksen vaikutusindikaattoreihin ja ilmastonmuutosta käsitteleviin tarinakarttoihin.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
tallenna toimenpiteet