seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Onko hengittämäni ilma puhdasta?

HelpCenter FAQ

Paikallis- ja aluetason ajantasaiset ilmanlaatutiedot löytyvät Euroopan ilmanlaatuindeksistä. Käyttäjät saavat sen avulla käsityksen ilmanlaadusta mittausasemien lähellä eri maissa, alueilla ja kaupungeissa. Indeksi perustuu viiden keskeisen ilmansaasteen pitoisuuksiin (PM10-hiukkaset, pienhiukkaset (PM2,5), otsoni, typpidioksidi ja rikkidioksidi), ja ne lasketaan tunneittain yli 2 000 mittausasemalta eri puolilla Eurooppaa käyttämällä EEA:n jäsen- ja yhteistyömaiden sekä muiden vapaaehtoisesti tietoja toimittavien maiden ilmoittamia tietoja. 

Käyttäjät voivat tutustua ajantasaisiin ilmanlaatutietoihin myös ajantasaisten ilmanlaatutietojen portaalissa, jossa tiedot näytetään tunneittain ja vuorokausittain. 

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Ilman saastuminen
tallenna toimenpiteet