seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Miten kotimaani edistyy jätteiden käsittelyn ja jätteen syntymisen ehkäisyn, resurssitehokkuuden ja kiertotalouden suhteen?

HelpCenter FAQ

Katso asiaa koskeva kartta: Resurssitehokkuutta ja jätteitä koskevat maaprofiilit. Katso myös jätteitä koskevat EEA:n indikaattorit. Näin saat selville, miten asuinmaasi selviytyy yhdyskuntajätteen käsittelystä ja jätteen syntymisen ehkäisemisestä sekä resurssitehokkuuden ja kiertotalouden edistämisestä.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Resurssitehokkuus ja jätteet
tallenna toimenpiteet