seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Miten jäte muutetaan resurssiksi?

HelpCenter FAQ

Kun puhutaan jätteen muuttamisesta resurssiksi, on kyse kiertotaloudesta. Se on järjestelmällinen toimintamalli, jossa hylätään lineaarinen tuotanto ja omaksutaan kiertotalous. Toimintamallissa tuotteiden ja materiaalien arvo taloudessa säilytetään niin pitkään kuin mahdollista. Jäte ja resurssien käyttö minimoidaan, ja kun tuote saavuttaa elinkaarensa pään, se korjataan, uudistetaan, käytetään uudelleen tai kierrätetään lisäarvon luomiseksi. 

Jotta jäte voidaan muuttaa resurssiksi, jätehuollon tavoitteet on sovitettava yhteen kiertotalouteen siirtymisen tavoitteen kanssa. Kiertotaloudessa jätteenkäsittelyteollisuudesta tulee liikeyritysten keskeinen kumppani. Tällä tavoin tuotetaan laadukkaita jätevirtoja kierrätystä ja hyötykäyttöä varten. Keskeisiä jätevirtoja ovat yhdyskuntajäte, pakkausjäte, elintarvikejäte, biojäte ja kriittiset raaka-aineet. 

Lue lisää aiheesta Resurssien käyttö ja materiaalit sekä Jätteet ja kierrätys -verkkosivuillamme. 

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Resurssitehokkuus ja jätteet
tallenna toimenpiteet