seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Miten ihmiset ja kaupungit voivat sopeutua ilmastonmuutokseen?

HelpCenter FAQ

Ilmastonmuutos on jo käynnissä ja pahenee tulevaisuudessa, vaikka maailmanlaajuiset ponnistelut päästöjen vähentämiseksi osoittautuisivat tuloksellisiksi. Sään ääri-ilmiöt ja ilmastoon liittyvät vaarat, kuten tulvat ja kuivuus, yleistyvät ja voimistuvat useilla alueilla. Tämä aiheuttaa monia haitallisia vaikutuksia ekosysteemeihin ja talouden aloihin sekä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Siitä syystä toimet ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja ne olisi sovitettava Euroopan eri osien erityisolosuhteisiin. Seuraavassa annetaan joitakin esimerkkejä sopeutumistoimista. 

Yksityishenkilöt ja kotitaloudet:

  • sadeveden talteenotto (esim. puutarhan kastelua tai autonpesua varten) juomaveden säästämiseksi ja paineen vähentämiseksi viemäriverkossa rankkasateiden aikana
  • puiden istuttaminen tuomaan varjoa hellekausina
  • talojen eristäminen viilennystarpeen vähentämiseksi kesällä ja lämmitystarpeen vähentämiseksi talvella 

Kaupungit ja paikallisviranomaiset:

  • viheralueiden lisääminen (esim. kaupunkisaarekeilmiön rajoittamiseksi tai sadepuutarhaksi kaatosateiden aikana)
  • rakennusmääräysten sopeuttaminen tuleviin ilmasto-oloihin ja sään ääri-ilmiöihin
  • tulvaesteiden rakentaminen ja tulvasuojelun tehostaminen, mahdollisuuksien mukaan myös luontoon perustuvilla ratkaisuilla ja ekosysteemipohjaisilla toimintamalleilla 

Alakohtaiset sidosryhmät:

  • niukkojen vesivarojen käytön tehostaminen esimerkiksi uudelleenkäyttämällä puhdistettua jätevettä
  • kuivuutta kestävien peltokasvien kehittäminen
  • myrskyille ja tulipaloille vähemmän alttiiden puulajien ja metsätalouskäytänteiden valitseminen
  • viljelemättömien maakäytävien jättäminen helpottamaan kasvi- ja eläinlajien siirtymistä 

Katso lisätietoja Climate-ADAPT-portaalista.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
tallenna toimenpiteet