seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Miten helteen terveysvaikutuksia voidaan vähentää?

HelpCenter FAQ
Lähes kaikki korkeisiin lämpötiloihin liittyvät kuolemantapaukset ovat Euroopassa ehkäistävissä. Ilmastouhkien seuranta ja valvonta yhdessä helteen terveysvaikutuksia koskevien toimintasuunnitelmien ja muiden paikallisten toimenpiteiden kanssa auttaisi tehokkaasti vähentämään helteen terveysvaikutuksia.

Euroopan ympäristökeskuksen raportissa Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases tarkastellaan toimenpiteitä helteen ja tartuntatautien terveysvaikutusten vähentämiseksi Euroopassa. Helteen terveysvaikutusten lievittäminen edellyttää monenlaisia ratkaisuja, kuten varhaisvaroitusjärjestelmiä, tehokkaita helteen terveysvaikutuksia koskevia toimintasuunnitelmia, varjoisien alueiden ja viheralueiden lisäämistä kaupungeissa, rakennusten asianmukaista suunnittelua ja rakentamista sekä työaikojen ja -olosuhteiden mukauttamista, jotta ihmiset altistuvat helteelle vähemmän. Terveydenhuoltoalan parempi valmius ja terveydenhuoltolaitosten kyky selviytyä ilmastouhista varmistaisivat, että terveydenhuoltojärjestelmillä on valmiuksia ja tietämystä vastata tehokkaasti potilaiden hoidon tai diagnostiikan kasvavaan kysyntään.

Vaikka EU:n toimivaltuudet terveysalalla ovat suppeat, se voi tukea jäsenvaltioita helpottamalla tietämyksen kehittämistä ja jakamista tutkimusohjelmien ja erityisten aloitteiden avulla. Tällaisia ovat muun muassa ilmaston ja terveyden eurooppalainen seurantakeskus ja terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen. Lisäksi esimerkiksi valtioiden rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia koskevilla sääntelyehdotuksilla voidaan vahvistaa EU:n roolia varhaisvaroitusjärjestelmien kehittämisessä ja ilmastonmuutokseen liittyviin uhkiin puuttumisessa. 

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Ympäristö ja terveys
tallenna toimenpiteet