seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Mitä ovat PFAS-aineet ja miten ne vaarantavat terveyteni?

HelpCenter FAQ

Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) käsittävät yli 4 700 kemikaalia. Kyseessä on ryhmä paljon käytettyjä ihmisen valmistamia kemikaaleja, jotka ajan mittaan kertyvät ihmisiin ja ympäristöön. Niitä kutsutaan ikuisiksi kemikaaleiksi, koska ne hajoavat äärimmäisen hitaasti ympäristössä ja ihmisen elimistössä. Niiden mahdollisia terveyshaittoja ovat maksavauriot, kilpirauhassairaudet, liikalihavuus, lisääntymisongelmat ja syöpä. Lisätietoja on EEA:n katsauksessa ”Emerging chemical risks in Europe – PFAS” (Uudet kemialliset riskit Euroopassa – PFAS-aineet).

PFAS-aineita käsitellään myös ihmisten biomonitorointia koskevassa EU:n hankkeessa (HBM4EU). HBM4EU on 30 maan, EEA:n ja Euroopan komission yhteinen hanke, jota yhteisrahoitetaan Horisontti 2020 ‑puiteohjelmasta. HBM4EU kattaa vuodet 2017–2021, ja siinä tuotetaan tietoa kemikaalien turvallisesta käsittelystä, jotta ihmisten terveyttä Euroopassa voidaan suojella. Voit katsella HBM4EU-hanketta esittelevän videon tai ladata hanketta koskevan lyhyen yleiskatsauksen, jonka nimi on HBM4EU in brief. 

HBM4EU-hankkeessa koordinoidaan ja edistetään biomonitorointia Euroopassa, ja siinä pystytään esittämään aiempaa vahvempaa näyttöä kansalaisten todellisesta altistumisesta kemikaaleille. Lisäksi hankkeessa tulkitaan yksityiskohtaisesti ihmisen biomonitorointitietoja ja kemikaalialtistuksen mahdollista vaikutusta ihmisten terveyteen uusimpien tieteellisten työkalujen avulla. 

Lisätietoja PFAS-aineiden käsittelystä HBM4EU-hankkeessa saa hankkeen ainekohtaiselta sivulta. Sivulta selviää, missä tuotteissa PFAS-aineita käytetään, mitä aineita ryhmään kuuluu, mitkä ovat niiden vaaralliset ominaisuudet, miten ihmiset altistuvat aineille ja mihin toimintapoliittisiin kysymyksiin HBM4EU-hankkeessa pyritään tutkimuksen kautta vastaamaan.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Ympäristö ja terveys
tallenna toimenpiteet