seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Mitä ovat F-kaasut ja miksi ne ovat haitallisia?

HelpCenter FAQ

F-kaasut eli fluorikaasut ovat ihmisen valmistamia kaasuja, joita käytetään teollisissa sovelluksissa. F-kaasuja käytetään usein korvaamaan otsonikerrosta heikentäviä aineita, koska ne eivät vahingoita ilmakehän otsonikerrosta. F-kaasut ovat kuitenkin voimakkaita kasvihuonekaasuja, joiden ilmakehän lämmityspotentiaali on vielä suurempi kuin hiilidioksidin. Siksi niiden vaikutus ilmastonmuutoksen etenemiseen on suuri. 

Euroopan unioni on antanut kaksi säädöstä F-kaasupäästöjen hallitsemiseksi, fluorihiilivedyt (HFC) mukaan luettuina: F-kaasuasetuksen ja moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästödirektiivin. EEA:n tehtävänä on kerätä yritysten raportoimia tietoja F-kaasujen tuotannosta, tuonnista, viennistä, hävittämisestä ja raaka-ainekäytöstä EU:ssa. Nämä tiedot julkaistaan vuosittain fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevassa raportissa.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Ilmastonmuutoksen hillintä
tallenna toimenpiteet