seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Millainen veden laatu asuinalueellani on?

HelpCenter FAQ

Euroopan unionin uimavesidirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on määritettävä suositut sisä- ja rannikkovesien uimapaikat ja seurattava niiden vesiä mikrobiologisesta (ja muiden aineiden aiheuttamasta) saastumisesta kertovien indikaattorien avulla koko uimakauden ajan toukokuusta syyskuuhun. Euroopan ympäristökeskus (EEA) julkaisee nämä tiedot uimaveden tilaa koskevassa portaalissaan

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Vesi ja meriympäristö
tallenna toimenpiteet