seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Mikä on kunkin maan teollisuuden osuus kulutuksessa, päästöissä ja jätteen tuotannossa?

HelpCenter FAQ

EEA on laatinut teollisuuden päästöjä koskevat maakohtaiset profiilit, joissa esitetään tiivistetysti kunkin maan teollisuutta koskevat keskeiset tiedot. Maaprofiileissa tarkastellaan teollisuuden päästöjen taloudellista kustannusta sekä energian ja veden kulutusta, päästöjä veteen ja jätetuotantoa.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Teollisuus
tallenna toimenpiteet