seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Mikä on kasvihuonekaasupäästöjen osuus liikennemuotoa kohden?

HelpCenter FAQ

Kasvihuonekaasupäästöjen osuus liikennemuotoa kohden lasketaan käyttämällä ilmastonmuutosta koskevalle Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukselle (UNFCCC) ja EU:n kasvihuonepäästöjen valvontajärjestelmälle toimitettuja kansallisia päästöraportteja, ja tieto löytyy EEA:n verkkosivuilta.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Liikenne
tallenna toimenpiteet