seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Kuuluuko ympäristölainsäädäntö Euroopan ympäristökeskuksen toimeksiannon piiriin?

HelpCenter FAQ

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tehtävänä on tuottaa tietoa ympäristön tilasta ja kehityssuunnista Euroopassa. Tämä edistää osaltaan ympäristön tilan parantamista ja siirtymistä kestävään kehitykseen Euroopassa. Euroopan unionin ympäristölainsäädäntö ei kuitenkaan sisälly EEA:n toimeksiantoon. EEA ei laadi ympäristöpolitiikkaa eikä valvo sen noudattamista, eikä sen toimeksiantoon kuulu ympäristölainsäädäntöön liittyviä valituksia tai kanteluja koskevien oikeudellisten tai teknisten neuvojen antaminen. EEA:lla ei liioin ole mitään tutkintavaltuuksia.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Ympäristöalan valitusten tai kantelujen tukeminen
tallenna toimenpiteet