järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Mis on tahked osakesed ja kuidas need mõjutavad inimtervist?

HelpCenter FAQ

Tahked osakesed koosnevad tahkiste ja vedelate piiskade segust. Osa tahkeid osakesi satub keskkonda vahetult, teised tekivad mitmesugustest allikatest pärit saasteainete reageerimisel atmosfääris. Tahked osakesed on mitmesuguse suurusega. 10 mikromeetrist väiksemad  osakesed suudavad tungida kopsudesse ja põhjustada raskeid terviseprobleeme.

 

  • PM10 on tahked osakesed läbimõõduga alla 10 mikromeetri.
  • PM2,5 (tahked peenosakesed) on tahked osakesed läbimõõduga alla 2,5 mikromeetri.

 

Nii EL kui ka Maailma Terviseorganisatsioon arvestavad PM10 ja PM2,5 osakeste kogumassi näidikuna oma standardite määratlemisel.

 

Tahkeid osakesi on seostatud südame- või kopsuhaigusest tingitud haiguste ja surmaga. Maailma Terviseorganisatsioon on kogunud piisavalt teaduspõhiseid tõendeid, et järeldada, et kõige kahjulikum kokkupuude tahkete osakestega on pikaajaline kokkupuude tahkete peenosakestega (PM2,5). Lisateabe saamiseks tutvuge meie viimase aruandega õhusaaste mõju kohta tervisele, õhusaastet käsitleva osaga ning Euroopa keskkonna- ja terviseatlasega.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Õhusaaste
Tegevused dokumentidega