järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Mis on PFAS-ühendid ja kas need on tervisele ohtlikud?

HelpCenter FAQ

PFAS tähendab per- ja polüfluoritud alküülühendeid, mida on kokku üle 4700. Need on laialdaselt kasutatavad tehiskemikaalid, mis aja jooksul kogunevad inimorganismi ja keskkonda. Neid nimetatakse igavesteks kemikaalideks, sest püsivad keskkonnas ja organismis äärmiselt kaua. Need võivad põhjustada terviseprobleeme, näiteks maksakahjustusi, kilpnäärmehaigust, rasvumist, viljakusprobleeme ja vähktõbe. Lisateave on meie teabelehes „Uued kemikaaliriskid Euroopas – PFAS“.

 

PFAS-ühendeid käsitleb ka ELi inimeste bioloogilise seire algatus (HBM4EU). HBM4EU on 30 riigi, EEA ja Euroopa Komisjoni ühisalgatus, mida kaasrahastatakse programmist „Horisont 2020“. Aastatel 2017–2021 toimuv HBM4EU loob teadmisi, mis soodustavad kemikaalide ohutut käsitlemist ja seega kaitsevad Euroopas inimtervist. HBM4EU algatust tutvustav video on leitav siin. Siit saate alla laadida HBM4EU lühiülevaate.

 

HBM4EU koordineerib ja edendab inimeste bioloogilist seiret Euroopas ning saab pakkuda kindlamaid tõendeid, kuidas kodanikud puutuvad kemikaalidega kokku tegelikult. Projekt raames tõlgendatakse ka uusimate teadusvahendite abil usaldusväärselt inimeste bioloogilise seire andmeid ja kemikaalidega kokkupuute võimalikku mõju inimtervisele.

 

HBM4EU raames PFAS-ühenditega toimuva tegevuse lisateave on PFAS-ühendite veebilehel. Seal on teave, mis toodetes kasutatakse PFAS-ühendeid, mis ained kuuluvad sellesse rühma, mis on nende ohtlikud omadused ja kuidas puutuvad nendega kokku inimesed, ning poliitikaküsimused, millele HBM4EU vastab arendatavate teadusuuringute abil.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Keskkond ja tervis
Tegevused dokumentidega