järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Mis on peamised veesaasteallikad?

HelpCenter FAQ

Inimtegevus võib negatiivselt mõjutada meie jõgede, järvede, merede ja põhjavee kvaliteeti. Vee kvaliteedile avaldavad inimkoormuse mõju nii punkt- kui hajureostusallikad. Punktallikateks on näiteks tehasest või reoveepuhastist pärinevad otselaskmed. Samal ajal mängivad olulist rolli ka hajureostusallikad, näiteks põllumajandustegevusest pärinevad toitained ja pestitsiidid ning tööstuse poolt õhku paisatud saasteained, mis seejärel sadenevad maapinnale ja kanduvad merre. Peamisteks vee punktreostusallikateks on reoveepuhastusjaamad, hajusreostus pärineb kõigepealt aga põllumajandusest ja fossiilkütusel töötavatest elektrijaamadest (saaste õhu kaugkande kaudu).

Tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, et kuigi reoveepuhastusjaamad on määratletud "punktreostusallikateks", ei ole nad tegelikult faktilised reostuse allikad kuna seal töödeldakse seda, mida meie oma kodudes WC-potist ja kraanikausist alla laseme.

 

Uuri rohkem  meie jaotises Vee- ja merekeskkond.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Vesi ja merekeskkond
Tegevused dokumentidega