järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Mis on elurikkus ja miks on oluline seda säilitada?

HelpCenter FAQ

Elurikkus tähendab miljardeid Maal elavaid organisme ja nende vastastikmõjusid. Elusorganismid mängivad meie elus tähtsat rolli, kuid nad on pidevas ohus. Elurikkust ohustavad peamiselt maakasutuse muutus (nt raadamine, intensiivsed monokultuurid, linnastumine), nende vahetu kasutamine (nt jaht ja ülepüük), kliimamuutused, reostus ja invasiivsed võõrliigid.

 

Elurikkuse säilitamine on äärmiselt tähtis, peale olemusliku väärtuse ka seepärast, et see tagab näiteks puhta õhu, puhta vee, kvaliteetse pinnase ja põllukultuuride tolmeldamise. See aitab kohaneda kliimamuutustega ning vähendada kliimamuutuste ja loodusohtude mõju. Elurikkuse vähenemisel on seega ühiskonnale, majandusele ja inimeste tervisele väga olulised tagajärjed.

 

Euroopa Liidu loodusteabe süsteemis (EUNIS) on liikide, elupaigatüüpide ja kaitstavate alade olulisimad andmed.

 

Lisateave: vt Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teabesüsteem (BISE).


 

Permalinks

Tags

Tegevused dokumentidega