järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Mida ütlevad suundumuste ja prognooside aastaaruanded?

HelpCenter FAQ

EEA aastaaruandes „Suundumused ja prognoosid Euroopas“ on ajakohane teave ELi ja Euroopa riikide tegevuse kohta kliimamuutuste leevendamisel, taastuvenergia kasutusele võtmisel ja seoses energiatõhususega. Aruandes koondatakse ja analüüsitakse paljusid pidevalt uuendatavaid andmeallikaid, muu hulgas viimasel aastal toimunu uusimaid hinnanguid. Käsitletakse ka ELi 2030. aasta eesmärke ja visiooni saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks. Aruandele on lisatud interaktiivsed riikide kliima- ja energeetikaprofiilid.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Energeetika
Tegevused dokumentidega