järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Mida pakub Copernicuse maismaaseire teenus?

HelpCenter FAQ

Copernicuse programmi alla kuuluv Copernicuse maismaaseire teenus (CLMS) annab maakatte geoinfot paljudele keskkonnaga seotud rakendustele. See hõlmab maakasutuse, maakatte omaduste ja muutumise, taimestiku seisundi ja veeringe ning maapinna kiirgusbilansi näitajaid. Teenus on kõigile inimestele ja organisatsioonidele tasuta.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Maakasutus
Tegevused dokumentidega