järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kust saan kasvuhoonegaaside andmeid allikate ja riikide järgi?

HelpCenter FAQ

Andmed kasvuhoonegaaside heite ja sidumise kohta, mille on esitanud EEA liikmesriigid ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonile ning ELi kasvuhoonegaaside seire mehhanismi raames ELile/EEAle (ELi liikmesriigid), on leitavad kasvuhoonegaaside EEA andmevaaturis. Andmevaaturis on uusimad kasvuhoonegaaside aastainventuurides raporteeritud heitkogused ning kasutajad saavad andmeid filtreerida riigi, sektori, aasta ja kasvuhoonegaasi järgi. Euroopa Liidu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonile esitatava kasvuhoonegaaside inventuuri terviktekstiga, mis on andmevaaturis kuvatavate heitkoguste alus, saate tutvuda kasvuhoonegaaside inventuuri käsitleval EEA lehel.

Permalinks

Tags

Tegevused dokumentidega