järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kust leian teavet Euroopa uute sõiduautode ja kaubikute CO2-heite kohta?

HelpCenter FAQ

EEA kogub määruse (EL) 2019/631 kohaselt andmeid Euroopas registreeritud uute sõiduautode ja uute kaubikute kohta ning avaldab need korrapäraselt. Neid andmeid teatavad kõik ELi liikmesriigid, Island (alates 2018. aastast), Norra (alates 2019. aastast) ja Ühendkuningriik, et hinnata uute sõidukite tõhusust, sealhulgas CO2-heite ja sõidukimassi teavet.

Euroopa Komisjoni CIRCABC platvorm annab suuniseid ja teavet kergsõidukite (sh sõiduautode) CO2-heite kohta.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Transport
Tegevused dokumentidega