järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kuidas vähendada kuumuse tervisemõju?

HelpCenter FAQ
Peaaegu kõik kuumusega seotud surmajuhtumid Euroopas on ennetatavad. Kliimaohtude seire koos kuumalaineaegse tervise tegevuskavade ning muude kohalike meetmetega aitaksid vähendada kuumuse tervisemõju.

EEA aruanne „Kliimamuutused kui oht tervisele ja heaolule Euroopas: kuumus ja nakkushaigused“ käsitleb meetmeid, mis aitavad Euroopas vähendada kuumuse ja nakkushaiguste tervisemõju. Kuumuse tervisemõju vähendamiseks tuleb rakendada mitmesuguseid lahendusi, näiteks varajase hoiatamise süsteeme, tõhusaid kuumalaineaegse tervise tegevuskavu, lisada linnades haljas- ja varjualasid, asjakohast hoonete projekteerimist ja ehitamist ning kohandada tööaega ja -tingimusi, et inimesed puutuksid kuumusega vähem kokku. Parem tervishoiusektori valmisolek ja tervishoiuasutuste kerksus kliimaohtude suhtes tagaks, et tervishoiusüsteemidel on suutlikkus ja teadmised, et tõhusalt reageerida suurenenud nõudlusele patsiendihoolduse või diagnostika järele.

Kuigi ELi tervishoiupädevused on piiratud, saab EL toetada liikmesriike, lihtsustades teadmiste arendamist ja jagamist selliste teadusprogrammide ja erialgatuste abil nagu Euroopa kliima- ja tervisevaatluskeskus või tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus. Samuti võib seadusandlike ettepanekutega, näiteks seoses tõsiste piiriüleste terviseohtudega, tugevdada ELi rolli varajase hoiatamise süsteemide arendamisel ja kliimamuutustega seotud ohtude käsitlemisel. 

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Keskkond ja tervis
Tegevused dokumentidega