järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kuidas saavad keskkonnahoidlikumad sõidukid, maksustamine ning alternatiivkütused aidata muuta transpordisektorit kestlikumaks?

HelpCenter FAQ

Transport on Euroopas tähtis keskkonna survetegurite allikas, eriti kasvuhoonegaaside, õhusaasteainete ja müra osas. Samuti kasutab see palju maad ja soodustab valglinnastumist, elupaikade killustumist ja pinnase kaanetamist. Suure osa nendest kahjulikest mõjudest tekitab maanteetransport. Euroopa Liit on seepärast võtnud pikaajalise eesmärgi vähendada transpordisüsteemi CO2-heidet ja muuta transport saastevabaks. Selle eesmärgi saavutamiseks rakendatavas ELi strateegias on tähtis roll tehnilistel lahendustel ja keskkonnahoidlikel algatustel. Tehnilised lahendused on näiteks tavapärase sisepõlemismootoritehnoloogia alternatiivina elektrisõidukite edendamine ja taastuvallikatest pärit sõidukikütuste edendamine. Sellisel arengul on oluline roll atmosfääriheite ja seega selle kliimale ja õhukvaliteedile avalduva mõju vähendamisel. Need lahendused võivad tagada ka suurema sõltumatuse fossiilkütustest ja leevendada ebastabiilse naftahinna mõju. Stiimulid eeltoodud keskkonnahoidlikuma tehnoloogia pakkumiseks ja keskkonnamaksud suurendavad selle arengu eeliseid ning annavad vajaliku tõuke innovatsiooni ja keskkonnateadlike ostude suunas.

 

Sel teemal on lisateave, palun tutvuge meie konkreetse veebilehega elektrisõidukite kohta, punkt 16.4 „Liikuvussüsteemid“, „TERM 2018 – elektrisõidukid olelusringi ja ringmajanduse seisukohast“ ja meie teabeleht „Tavapärastele autodele elektriautosid eelistavad maksualased instrumendid on keskkonnahoidlikumad“.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Transport
Tegevused dokumentidega