järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kuidas saan esitada ELi tasandil kaebuse?

HelpCenter FAQ

Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt vastutab komisjon ELi õiguse nõuetekohase kohaldamise tagamise eest. Igaüks võib Euroopa Komisjonile esitada Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigi vastu kaebuse mis tahes meetme kohta, mida peetakse vastuolus olevaks Euroopa Liidu õigusega. Et kaebus oleks vastuvõetav, peab see olema siiski seotud sellega, et liikmesriik rikub Euroopa Liidu õigust. Lisateave on leitav järgmistel veebilehtedel: ELi tasandil kaebuse esitamine ja kaebused, petitsioonid ja rikkumiste teabe muud allikad.

Pange tähele, et peaksite alati kõigepealt ühendust võtma oma kohalike, piirkondlike ja/või riiklike ametiasutustega.

Permalinks

Tags

Tegevused dokumentidega