järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kuidas saab jäätmed muuta ressurssiks?

HelpCenter FAQ

Jäätmete muutmine ressurssiks tähendab ringmajandust. See on süsteemne lähenemisviis, mis kasutab lineaarse kasutamise-tootmise-jäätmete mudeli asemel ringmudelit, kus toodete ja materjalide väärtust säilitatakse majanduses võimalikult kaua. Jäätmete ja ressursside kasutust minimeeritakse ning kasutuskestuse lõpus toode parandatakse, uuendatakse, taaskasutatakse või võetakse ringlusse, et luua täiendavat väärtust.

Jäätmete ressursiks muutmiseks peavad jäätmekäitluse eesmärgid ühilduma ringmajandusele ülemineku eesmärkidega. Ringmajanduses saab jäätmesektorist ettevõtjatele tähtis partner. Nii luuakse ringlussevõtuks ja taaskasutusele võtmiseks kvaliteetsed jäätmevood. Kõige olulisemad jäätmevood on olmejäätmed, pakendijäätmed, toidujäätmed, biojäätmed ja kriitilise tähtsusega toorained.

Lisateavet selle teema kohta leiate meie ressursikasutuse ja materjalide ning jäätmete ja ringlussevõtu veebilehtedelt.

Permalinks

Tags

Tegevused dokumentidega