järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kuidas jälgib EEA transpordisektori keskkonnatoimet?

HelpCenter FAQ

EEA koostab kord aastas aruande „Transport ja keskkond“ ning ülevaated transpordisektori liikumise kohta keskkonna- ja kliimaeesmärkide poole. Aruandes on igal aastal transpordi ja keskkonnaga seotud uue teema süvaanalüüs. Ülevaade põhineb mitmel EEA liikmesriikide transpordisektori lühi- ja pikaajalise keskkonnatoime seire näitajal. Viimane TERMi aruanne transpordisüsteemi digitaliseerimise kohta on kättesaadav siin. Viimane näitajatel põhinev hinnang peamiste transpordiga seotud poliitikasihtide ja -eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude kohta on kättesaadav siin.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Transport
Tegevused dokumentidega