järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kuidas jälgib EEA transpordisektori keskkonnatoimet?

HelpCenter FAQ

EEA koostab kord aastas aruande „Transport ja keskkond“ ning ülevaated transpordisektori liikumise kohta keskkonna- ja kliimaeesmärkide poole. Aruandes on igal aastal transpordi ja keskkonnaga seotud uue teema süvaanalüüs. Ülevaade põhineb mitmel EEA liikmesriikide transpordisektori lühi- ja pikaajalise keskkonnatoime seire näitajal. Näitajapõhine uusim hinnang oluliste transpordiga seotud poliitikaeesmärkide saavutamisel tehtu kohta on siin.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Transport
Tegevused dokumentidega