järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kuidas erinevad kohanemine ja leevendamine?

HelpCenter FAQ

Kohanemine tähendab kliimamuutuste kahjulike mõjude ennetamist ja asjakohaste meetmete kasutusele võtmist, et vältida või minimeerida kahju, mida need võivad põhjustada. Kohanemismeetmed on näiteks taristu ulatuslik muutmine, nagu meretaseme tõusu eest kaitsvate rajatiste ehitamine, samuti inimeste käitumise muutumine, näiteks toidujäätmete koguse vähendamine. Kohanemise all võib  mõista ka protsessi, mis arvestab kliimamuutuste praeguste ja tulevaste mõjudega.

 

Leevendamine tähendab kliimamuutuste mõjude vähendamist, hoides ära kasvuhoonegaaside paiskamise atmosfääri  või vähendades heitkoguseid. Leevendamiseks vähendatakse kasvuhoonegaaside allikaid, näiteks tõstes taastuvenergia osakaalu või luues puhtama liikuvussüsteemi, või suurendades kasvuhoonegaaside sidumist,  näiteks  metsamaa pindala suurendamisega. Lühidalt öeldes on leevendamine inimese sekkumine, millega vähendatakse kasvuhoonegaaside heite allikaid ja/või suurendatakse nende sidumist.

Permalinks

Tags

Tegevused dokumentidega