järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kui puhas on õhk, mida hingan?

HelpCenter FAQ

Kohaliku ja piirkondliku tasandi ajakohastele õhukvaliteedi andmetele saate juurdepääsu Euroopa õhukvaliteedi indeksi kaudu. See annab kasutajatele teavet riikide, piirkondade ja linnade õhukvaliteedi kohta vaatlusjaamade lähedal. Indeks põhineb kuni viie põhilise saasteaine (PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2) kontsentratsioonil õhus ja see arvutatakse kord tunnis üle 2000 õhukvaliteedi seirejaama jaoks ajakohaste andmete alusel, mille esitavad EEA liikmesriigid ja koostööriigid ning vabatahtlikult ka muud riigid.

 

Kasutajatel on nendele õhukvaliteedi ajakohastele andmetele juurdepääs ka õhukvaliteedi ajakohaste andmete vaaturi kaudu, mis näitab iga tunni ja iga päeva andmeid.

Permalinks

Tags

Filed under:
Filed under: Õhusaaste
Tegevused dokumentidega