järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kas kliimamuutused mõjutavad kõiki ühtmoodi?

HelpCenter FAQ

EEA kirjeldab aruandes „Ebavõrdne kokkupuude ja ebavõrdsed mõjud: sotsiaalne haavatavus õhusaaste, müra ning äärmuslikud temperatuurid  Euroopas“, et äärmuslike temperatuuride mõju võib olla erinev. Kliimamuutustega seotud ebavõrdsed tervisemõjud kajastavad üsna täpselt inimühiskonna sotsiaal‑demograafilisi erinevusi.

 

- Kõrge temperatuur kahjustab eakaid, lapsi ja kroonilisi haigeid rohkem kui tavaelanikkonda.

Madalama sotsiaalmajandusliku staatusega rühmad (töötud, madala sissetulekuga või madalama haridustasemega inimesed) kannatavad enam keskkonnast tulenevate terviseohtude all, näiteks seetõttu, et nad puutuvad linnades rohkem kokku kõrgete temperatuuridega.

Euroopas on suuri piirkondlikke erinevusi sotsiaalses haavatavuses ja kokkupuutes keskkonnast tulenevate terviseohtudega kokkupuutes.

Permalinks

Tags

Tegevused dokumentidega