järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Kas keskkonnaõigusaktid kuuluvad EEA pädevusse?

HelpCenter FAQ

EEA loob teavet Euroopa keskkonna seisundi ja suundumuste kohta. See aitab Euroopas keskkonda paremaks muuta ja liikuda kestlikkuse poole. Samas ei kuulu Euroopa keskkonnaõigusaktid siiski EEA pädevusse. EEA ei kehtesta ega jõusta keskkonnapoliitikat ja ametil puudub pädevus anda keskkonnaõigusaktidega seotud kaebuste korral juriidilist või tehnilist abi. EEA-l puudub ka uurimistoimingute volitus. 

Permalinks

Tags

Tegevused dokumentidega