Αστικό περιβάλλον

Αλλαγή γλώσσας
έχει λήξει
This page was archived on 22/02/2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Η Ευρώπη αποτελεί ένωση μικρών και μεγάλων πόλεων. Περίπου το 75% του πληθυσμού της ΕΕ έχει επιλέξει να ζει σε αστικές περιοχές. Όμως οι συνέπειες της αστικοποίησης επεκτείνονται πέραν των ορίων των πόλεων. Οι ευρωπαίοι έχουν υιοθετήσει τον αστικό τρόπο ζωής και χρησιμοποιούν παροχές της πόλης, όπως πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή υγειονομικές υπηρεσίες. Αν και αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την οικονομία της Ευρώπης και παράγοντα που δημιουργεί ευρωπαϊκό πλούτο, οι πόλεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από πόρους εξωαστικών περιοχών προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση για πόρους όπως ενέργεια, νερό, τρόφιμα και για να διοχετεύσουν απορρίμματα και εκπομπές. Περισσότερα

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας