Πληθυσμός και οικονομία

Αλλαγή γλώσσας
έχει λήξει
This content has been archived on 31/08/2016, reason: A new version has been published

Είναι πολύ απλουστευτικό να εξισώνεται η αύξηση του πληθυσμού ή η ανάπτυξη της οικονομίας με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η πραγματικότητα είναι λίγο πιο περίπλοκη, όπως φαίνεται και από το υλικό της παρούσας ενότητας. More

Key facts and messages

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100