Χρήση ύδατος στην Ευρώπη

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-84-el
Δημοσίευση 12/11/2018 Τελευταία τροποποίηση : 12/02/2019

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση , ,
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100