επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Χρήση ύδατος στην Ευρώπη

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-84-el
Δημοσίευση 12/11/2018 Τελευταία τροποποίηση : 29/08/2023
Αρχειοθέτηση water, water resources, freshwater
Ενέργειες Εγγράφων