Μοιραστείτε το αυτοκίνητό σας!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Εάν χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο για να πάτε στη δουλειά σας, καθιερώστε ένα σύστημα από κοινού μετακίνησης με συναδέλφους με ένα μόνο αυτοκίνητο.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100