Προγραμματίζετε οικογενειακή απόδραση για το σαββατοκύριακο;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Γιατί δεν επιλέγετε κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς ώστε να αποφύγετε την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το άγχος που αυτή προκαλεί, για να μην αναφέρουμε και τη ρύπανση; Εξάλλου, τα τρένα είναι πολύ πιο άνετα!
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100