næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad er Corine Land Cover?

HelpCenter FAQ

Corine (Coordination of information on the environment) er en fortegnelse over europæisk arealdække opdelt i 44 forskellige arealdækningsklasser. Corine viser også ændringerne mellem klasserne over fire perioder siden 1990. Både arealdække og ændringer i arealdække vises med høj opløsning på et kartografisk kort. Corine-databasen udarbejdes i samarbejde med europæiske lande. Data er tilgængelige for perioden 1990-2018 og kan downloades gratis på Copernicus' websted eller i EEA's datahub.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Arealanvendelse
Handlinger