Životní prostředí ve městech

Změnit jazyk
platnost vypršela
This page was archived on 22.02.2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Evropa je unií měst a městeček – přibližně 75 % obyvatel EU si za místo k životu zvolilo městskou oblast. Vlivy urbanizace však hranice měst překračují. Evropané si městský životní styl osvojili a využívají výhod městské vybavenosti, např. kulturu, možnosti vzdělání nebo zdravotnické služby. I když jsou města motorem evropské ekonomiky a generuje se v nich bohatství kontinentu, jsou silně závislá na zdrojích území okolo nich, aby pokryla svoji spotřebu energie, vody a potravin a měla možnost likvidace odpadů a emisí. Více

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás