další
předchozí
položky

Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší v Evropě stále výrazně překračuje doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO), což představuje významnou hrozbu pro naše zdraví. Podle nejnovějšího hodnocení zdravotních dopadů kvality ovzduší, které dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), by v EU bylo možno předejít 253 000 úmrtím, pokud by koncentrace jemných prachových částic odpovídaly doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO). Expozice znečištění ovzduší podle nových odhadů dopadů na zdraví způsobuje nebo zhoršuje určitá onemocnění, jako jsou nádorová onemocnění plic, srdeční onemocnění, astma a cukrovka.

Z vědeckých důkazů vyplývá, že environmentální rizika jsou zodpovědná za značnou část kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě. Dnes zveřejněná analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se zabývá souvislostmi mezi životním prostředím a kardiovaskulárními onemocněními a poukazuje na to, že řešení problémů znečištění, extrémních teplot a dalších environmentálních rizik představuje nákladově efektivní opatření vedoucí ke snížení zátěže způsobené nemocemi, včetně srdečních infarktů a cévních mozkových příhod.

Podle hodnocení kvality ovzduší, která dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), je třeba učinit více pro ochranu zdraví dětí a dospívajících před negativními dopady znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší způsobuje v Evropě u osob mladších 18 let více než 1 200 předčasných úmrtí ročně a významně zvyšuje riziko rozvoje onemocnění v pozdějším věku. Navzdory zlepšení zaznamenanému v minulých letech zůstává úroveň hlavních znečišťujících látek do ovzduší v mnoha evropských zemích, zejména ve střední a východní Evropě a v Itálii, stále nad směrnými hodnotami Světové zdravotnické organizace (WHO) stanovenými s ohledem na ochranu zdraví.

Procházet katalog

Akce dokumentů