další
předchozí
položky

Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je v mnoha evropských městech zásadním problémem a představuje závažné zdravotní riziko. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dnes spustila prohlížeč kvality ovzduší v evropských městech. Umožní vám zjistit, jak se ve městě, ve kterém bydlíte, v posledních dvou letech vyvíjela kvalita ovzduší, a porovnat ji s kvalitou ovzduší v jiných městech po celé Evropě.

Publikováno: 07.05.2021

Co je znečištění? Odkud pochází? Jak znečištění ovlivňuje životní prostředí a jaký dopad má na zdraví lidí? Jak se může Evropa v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu posunout směrem k nulovému znečištění? Zpráva „Signály EEA 2020“ na znečištění pohlíží různou optikou z hlediska činnosti EEA a právních předpisů EU.

Procházet katalog

Akce dokumentů