další
předchozí
položky

Znečištění ovzduší

Podle hodnocení kvality ovzduší, která dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), je třeba učinit více pro ochranu zdraví dětí a dospívajících před negativními dopady znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší způsobuje v Evropě u osob mladších 18 let více než 1 200 předčasných úmrtí ročně a významně zvyšuje riziko rozvoje onemocnění v pozdějším věku. Navzdory zlepšení zaznamenanému v minulých letech zůstává úroveň hlavních znečišťujících látek do ovzduší v mnoha evropských zemích, zejména ve střední a východní Evropě a v Itálii, stále nad směrnými hodnotami Světové zdravotnické organizace (WHO) stanovenými s ohledem na ochranu zdraví.

Evropská komise dnes zveřejnila svou první zprávu o monitorování a výhledu v oblasti nulového znečištění, v níž nastiňuje, jak dosáhnout čistšího ovzduší, vody a půdy. Ze zprávy Komise a z hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) týkajícího se monitorování této problematiky vyplývá, že politiky EU přispěly ke snížení znečištění ovzduší i znečištění pesticidy. V jiných oblastech, jako je hluk, znečištění živinami nebo produkce komunálního odpadu, však problémy přetrvávají. Z výsledků vyplývá, že pokud chce EU splnit cíle nulového znečištění do roku 2030, jsou zapotřebí mnohem důraznější kroky, jako je přijetí nových právních předpisů týkajících se znečištění a lepší implementace těch stávajících.

Kvalita ovzduší v Evropě se neustále zlepšuje a klesá rovněž počet osob, které umírají předčasně nebo trpí v důsledku znečištění ovzduší různými onemocněními. Podle dnes zveřejněné analýzy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je však znečištění ovzduší stále největším environmentálním zdravotním rizikem v Evropě a ke splnění doporučení k ochraně zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou zapotřebí ambicióznější opatření.

Procházet katalog