další
předchozí
položky

Novinky

Nová pracovní místa a inovace díky zelené fiskální reformě

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 31.08.2016
Photo: © Nancy Sims
Zavedení ekologických daní a omezení environmentálně nepříznivých podpor může podpořit ekonomický růst za předpokladu, že výnos těchto opatření je využit k investicím, podpoře zaměstnanosti a ke snížení celkové daňové zátěže obyvatel.

K těmto závěrům dospěly studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) hodnotící potenciální dopady Zelené fiskální reformy (EFR) na čtyři vybrané země EU v současnosti postižené ekonomickou krizí. Jedná se Portugalsko, Španělsko, Itálii a Irsko.

Podstatou fiskální reformy je pokles zdanění práce a investic a přesun daňové zátěže na výrobu a spotřebu, která škodí životnímu prostředí. Druhým pilířem je odstranění environmentálně nepříznivých podpor například na fosilní paliva a využití tohoto výnosu k podpoře obnovitelných zdrojů a materiálově a energeticky efektivních technologií. K záměru fiskální reformy se již pozitivně vyjádřila vláda Portugalska, které bylo zatím poslední zemí, pro kterou byla analýza EEA zpracována.

Tzv. zelené, nebo také ekologické daně, mají za cíl měnit preference spotřebitelů směrem k méně zdaněným, a tudíž životnímu prostředí méně nepříznivým výrobkům a službám. Jejich výnosy mohou být použity ke konsolidaci veřejných rozpočtů a ke snížení sazeb jiných daní a tím i k podpoře ekonomického růstu.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Akce dokumentů