další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Proč nejsou k dispozici data o emisích skleníkových plynů z minulého roku?

HelpCenter FAQ

Smluvní strany Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) každoročně reportují zprávu o inventurách skleníkových plynů za období mezi rokem 1990 a běžným kalendářním rokem (t) minus dvě (t-2) pro emise a pohlcování v dané oblasti (tj. emise vyskytující se na jejich území). Nejnovější data zpřístupňuje EEA ve svém prohlížeči dat o skleníkových plynech. Existují také modelované odhady emisí skleníkových plynů pro určitý rok (t-1) a projekce emisí skleníkových plynů. Rovněž emise z evropského systému obchodování jsou k dispozici s ročním zpožděním.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů