další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Má změna klimatu stejný dopad na nás všechny?

HelpCenter FAQ

Ve své zprávě nazvané Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe (Nerovná expozice a nerovné dopady: sociální zranitelnost vůči znečištění ovzduší, hluku a extrémním teplotám v Evropě) EEA prezentuje, že dopady extrémních teplot nejsou pro všechny stejné. Nerovnoměrné dopady změny klimatu na zdraví úzce odrážejí socio‑demografické rozdíly v naší společnosti.

 

- Vysoké teploty postihují starší osoby, děti a osoby ve zhoršeném zdravotním stavu více než obecnou populaci.

- Skupiny s nižším socioekonomickým statusem (nezaměstnaní, osoby s nízkými příjmy nebo s nižší úrovní vzdělání) jsou obvykle ovlivněny environmentálními zdravotními riziky více, například v důsledku většímu vystavení vysokým teplotám ve městech.

 

V Evropě existují rovněž výrazné regionální rozdíly v otázce sociální zranitelnosti a vystavení environmentálním zdravotním rizikům.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů