další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Liší se předpokládané změny klimatu v jednotlivých regionech?

HelpCenter FAQ

Změna klimatu ovlivňuje všechny evropské regiony. Dopady rizik, například povodně a sucha, na ekosystémy, lidské zdraví a společnost se však v jednotlivých regionech liší. EEA shrnuje jednotlivá rizika takto:

High res - CC Adaptation map

Viz naše zpráva o změně klimatu, dopadech a zranitelnosti v Evropě 2016 (Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016), naše indikátory dopadů změny klimatu a interaktivní mapy o změně klimatu.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů