další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Kde mohu získat přístup k datům o skleníkových plynech podle zdroje a země?

HelpCenter FAQ

Data o emisích a pohlcování skleníkových plynů, které členské státy EEA reportují podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a v rámci EU/EEA na základě mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů v EU (členské státy EU), zpřístupňuje EEA ve svém prohlížeči dat o skleníkových plynech. Tento prohlížeč zobrazuje nejnovější emise reportované v ročních inventurách skleníkových plynů a umožňuje uživatelům filtrovat data podle země, sektoru, roku a skleníkových plynů. Úplné předložení inventury skleníkových plynů Evropskou unií podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), z něhož vycházejí emise uvedené v tomto prohlížeči, je dostupné na stránce EEA o inventuře skleníkových plynů.

Permalinks

Značky

Akce dokumentů