další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Kde mohu nalézt aktualizované statistická data o odpadech?

HelpCenter FAQ

Doporučujeme vám nahlédnout do statistik Eurostatu o odpadech, které uvádějí nejnovější a úplná data o odpadech. EEA má indikátory týkající se recyklace odpadů, vzniku odpadů a odklonu od skládkování odpadu.

Permalinks

Akce dokumentů